Heemkundekring

Rosmalen

Ongecategoriseerd

ANBI

ANBI logo intDe Heemkundekring Rosmalen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), die bovendien door de Belastingdienst is aangemerkt als culturele ANBI. Dit houdt in, dat donaties fiscaal aftrekbaar zijn en dat u uw giften aan de heemkundekring met 25% mag verhogen (tot een maximum van € 1.250,00).

ANBI-gegevens van de “Heemkundekring Rosmalen”

Informatie, aanvullingen en/of opmerkingen kunt u doorgeven via het contactformulier.

ANBI-gegevens van de “Heemkundekring Rosmalen”

 • Naam: “Heemkundekring Rosmalen” verder te noemen “HkkR”
 • RSIN of Fiscaal nummer : 816486177
 • Contactgegevens : Heemkundekring Rosmalen Hoff van Hollantlaan 1 (ingang B) 5243 SR Rosmalen
 • Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuurssamenstelling :

 • Rien van den Broek (voorzitter)
 • Mevrouw Marja Spierings-Voets (secretaris)
 • Wim van Son (penningmeester)
 • Hans Groenewoud (bestuurslid werkveld beheer collecties)
 • Harry Heijmans (bestuurslid werkveld communicatie en P.R.)
 • Peter van Hoek (bestuurslid werkveld activiteiten)
 • Piet Korsten (bestuurslid werkveld educatie en jeugd)

Het beleidsplan
Om het doel van de vereniging te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Alle personen die actief of geïnteresseerd zijn in de heemkunde in de oude Gemeente Rosmalen en haar directe omgeving te verenigen;
 • Het al of niet in groepsverband onderzoeken van heemkundige onderwerpen die betrekking hebben op het genoemde gebied; • Het houden van vergaderingen, studie-avonden, lezingen, excursies en tentoonstellingen;
 • Samenwerking zoeken en/of aangaan met heemkundige verenigingen uit andere streken van Nederland en verenigingen uit eigen omgeving die ter bereiking van het gestelde doel van nut kunnen zijn;
 • Het uitgeven van het periodiek “Rosmalla”.
 • Het uitgeven of doen uitgeven van publicaties over het genoemde gebied.

Het beloningsbeleid
De Vereniging is gebaseerd op vrijwilligerswerk en heeft geen personeel in haar dienst: het is een non-profit organisatie. De bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd maar ontvangen een onkostenvergoeding voor eventueel gemaakte kosten.

De doelstellingen
De HkkR stelt zich ten doel:

 • Het archiveren, bestuderen en onderzoeken van alle facetten van wat onder het begrip “heemkunde” valt betreffende de voormalige Gemeente Rosmalen en haar directe omgeving;
 • Het in brede kring wekken van belangstelling voor de historie van plaats en bevolking;
 • Het publiceren van onderzoeksresultaten en afgesloten studies;
 • Het geven van cursussen over de historie van het werkgebied van de HkkR;
 • Het waken voor de schoonheid in het betrokken gebied;
 • Uitgeven van het periodiek verschijnend blad “Rosmalla”;
 • Het in standhouden en mogelijk restaureren van het cultureel en industrieel erfgoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Jaar 2020

In verband met alle maatschappelijke restricties ten gevolge van Corona hebben we onze activiteiten op een laag pitje moeten zetten.
Ondanks dit gegeven is het nieuwe bestuur toch voortvarend aan de slag gegaan en om onder andere de verschillende werkvelden verder te optimaliseren. Om mede daardoor een goede en gezonde basis te leggen voor de toekomst.

Een kort overzicht van waar we mee bezig zijn en blijven:

 • De communicatie een professionele uitstraling geven waarbij gedacht moet worden aan de website en nieuwsbrieven;
 • Ons periodiek blad Rosmalla hebben we gelukkig nog steeds per kwartaal uit kunnen brengen;
 • Onze filmploeg is heel actief en presenteert regelmatig korte filmpjes met natuurlijk een heemkundig thema;
 • Daar waar mogelijk hebben onze vrijwilligers hun wekelijkse werkzaamheden met betrekking tot het digitaliseren van foto's en bidprentjes gewoon uitgevoerd;
 • Ook werd en wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met andere culturele en maatschappelijke instellingen in Rosmalen. Denk hierbij onder andere aan de Annenborch en de ROS;
 • Daarnaast is ook de financiële en ledenadministratie helemaal opnieuw opgezet;
 • Onze huisvesting blijft nog steeds een groot aandachtspunt.

Hopelijk kunnen we de komende tijd onze werkzaamheden weer oppakken uitbreiden. We willen onze leden maar zeker ook alle geïnteresseerden in ons werk, nog beter gaan bedienen.

Heemkundekring Rosmalen. 

Financiële gegevens : Jaar 2019 en 2020

Financiën 2019 2020

Doelstelling

Doelstelling Heemkundekring Rosmalen

De kennis van het verleden en het heden inzake het Rosmalens cultuurhistorisch erfgoed te bewaren voor onze volgende generaties.

Het bevorderen van kennis en het wekken van belangstelling voor alles wat te maken heeft met de geschiedenis en het erfgoed van (de voormalige gemeente) Rosmalen.

Hoe worden deze doelen bereikt.

 • Middels het verzamelen, ordenen, bewaren en toegankelijk houden van alle historische materialen in welke vorm dan ook die direct of indirect een relatie hebben met Rosmalen.
 • Het uitgeven van het periodiek ‘Rosmalla’
 • Het bijhouden van een beeldbank foto’s
 • Het bijhouden van een beeldbank bidprentjes
 • Het maken van filmopnames en film documentaires
 • Het geven van de cursus Rosmalogie
 • Het organiseren van exposities
 • Het organiseren van wandelingen en fietstochten
 • Het organiseren van lezingen en filmavonden
 • Het (mede-)ontwikkelen van specifiek historisch lesmateriaal voor het basisonderwijs
 • Het zichtbaar zijn voor een breed publiek via een eigen website, de lokale media en de sociale media

CD "Zandhazenkwek"- 2011

Zandhazenkwek2011CD "Zandhazenkwek 2011"

Naam Afspelen Duur
Fist in ons durpke
Trug nor Vruuger

2:49 min
Gaode lekker met me mee?
Nog Eentje Dan

3:49 min
Steekie op!
Likkebaerden

2:54 min
Ondersteboven van jou
Jeugdhofkapel (Aanmoedingingsprijs)

3:27 min

CD en boek "Mi de muziek mee" - 2006

MiDeMuziekMee  


Mi de muziek mee

Bloemleezing van de Brabantse gedichte èn liedjes van Cor Swanenberg
Uitgeverij van de Berg, Almere
ISBN: 905512234-3

mi de muziek mee boek

Naam Afspelen Duur
Gebortegrond
Cor Swanenberg en Hennie Korsten

2:49 min

De rest volgt spoedig

CD "Dik vur mekare!" - 2000

DikVurMekarekl
Jublileum CD "Dik vur mekare!" - 2000

Brabantse vertel- en liedjes-CD van Cor Swanenberg m.m.v. Lya de Haas, Annelieke Merx, Marie-Christien Verstraten, Jo van Heeswijk, Hennie Korsten, Linnegoewd, d'n Broelie en 't Kùmt Vanèiges

 

Naam Afspelen Duur
War ik geborre ben
(Herkenningsmelodie van 't Brabants Ketierke) - Jo van Heeswijk en Cor Swanenberg

0:33 min
Onzen thuis
Cor Swanenberg

0:23 min
Onze vodder
Cor Swanenberg en Hennie Korsten

2:34 min
Gemengd bedrijf
Cor Swanenberg

1:13 min
Brabant op z'n wijdst
Marie-Christien Verstraten en Willemien Lips

2:27 min
Wijd aachteraf
Cor Swanenberg

3:08 min
Hog ooge
Lya de Haas

3:42 min
Mòndverband
Cor Swanenberg

1:48 min
Ons Moeder
Cor Swanenberg en Hennie Korsten

1:43 min
Droome....!
Cor Swanenberg

1:00 min
Èigentrèf
Jo van Heeswijk en alleman

4:18 min
Jèntje en Bèt
Cor Swanenberg

3:04 min
Kaoi klapzand, goei minse...
Hennie Korsten

2:21 min
Grèt Vleej, de fietsekapper
Cor Swanenberg

2:30 min
Liefde op 't uurste gezicht
Cor Swanenberg en Jo van Heeswijk

2:39 min
De kappelaon
Cor Swanenberg

1:08 min
Op de kraomafdeling
Cor Swanenberg

1:21 min
Goei pèrd
Cor Swanenberg

1:54 min
Kermis
Annelieke Merx

3:12 min
Golf
Cor Swanenberg

1:55 min
M'n èige millodieke
Jo van Heeswijk

1:27 min
't Sneevelke
Cor Swanenberg

10:13 min
Vat 'r nog inne!
Linnegoewd

4:05 min
Brand!
Cor Swanenberg

0:48 min
Koei huje
Cor Swanenberg

1:27 min
Schòn is de jongen ted
't Kumt Vanèiges

3:02 min
De Fax
Cor Swanenberg

0:52 min
De Nillus
D'n Broellie

6:01 min

Single "M'n eigen Durpke" / "OJC clublied"

Volkslied1985 OJClied1985
Single "M'n eigen Dörpke" / "OJC clublied" - 1985

Naam Afspelen Duur
M'n eigen durpke
Jo van Hoof met Rosmalens Revue Gezelschap o.l.v. A. Jansen

3:58 min
O.J.C. Lied
Jan van Hirtum & Rosmalens Revue Gezelschap o.l.v. A. Jansen

2:55 min

Genealogie

Genealogie is een hulpwetenschap van de geschiedkunde die zich vooral bezig houdt met het voorouder- c.q. stamboomonderzoek van eigen of andermans familie. Een genealoog is iemand die de verwantschappen onderzoekt. Zoals reeds bij de Doelstelling vermeld, doet hij dit o.a. door het verzamelen en verwerken van gegevens op bidprentjes (zie de rubriek Bidprentjes), overlijdensadvertenties, grafzerken, geboortekaartjes, huwelijksannonces, schoolfoto's, lidmaatschapslijsten, jubilea-artikelen. Daarnaast maakt hij gebruik van dat wat anderen reeds toegankelijk hebben gemaakt. Het betreft dan met name de indices die gemaakt zijn vanuit de registers van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters, dienstbodenregisters, dtb's (doop-, trouw- en begraafboeken), kadaster en hypotheekregisters, memories van successie, rechtbankregisters, oud rechterlijk en notarieel archief. Tegenwoordig worden de resultaten van zo'n voorouderonderzoek vervolgens met name weergegeven op een eigen of een algemene website.

Publicaties in boeken en/of tijdschriften blijven voor velen toch vaak het meest aantrekkelijk. Zie daartoe b.v. de Inhoudsopgave Rosmalla onder de hoofdstukken Deel 3 en Deel 4 '4. Bidprentjes, overlijdensadvertenties, grafzerken' en '15. Portretfoto's'. In ons Heemhuis kan men op maandagavonden ook de daar in de bibliotheek aanwezige genealogieën raadplegen. Een belangrijke collectie van de Heemkundekring Rosmalen werd jaren geleden gevormd door kopieën (gemaakt door de heer Ketelaars) van de doop-, trouw- en begrafenisregisters van de Rooms Katholieke kerk en de Gereformeerde kerk van Rosmalen (waarvan de originele stukken toen nog in het Rijksarchief berustten) en van een aantal schepenprotocollen (Rechterlijke archieven) en Notariële archieven. Zie Collecties en Schenkingen (Ketelaars, S. 001 en S. 002).

Veel gegevens zijn te vinden bij archiefinstellingen die vaak ook via internet te benaderen zijn. Voor Rosmalen zijn het Gemeentearchief (www.stadsarchief.nl) en het Brabants Historisch Informatie Centrum (www.bhic.nl), beide te 's-Hertogenbosch, hiervoor de meest aangewezen adressen. Meer algemeen zijn verder te noemen: de Nederlandse Genealogische Vereniging (www.ngv.nl) en het Centraal Bureau voor Genealogie (www.cbg.nl). Om U alvast enige hulp te bieden zijn op deze websites enkele bijzondere items geplaatst, samengesteld door Martien Veekens, die tot 1 juni 2012 in het Brabants Historisch Informatie Centrum werkzaam is geweest en zich sindsdien gespecialiseerd heeft in de Heraldiek.

Het beoefenen van Genealogie kan heel veelzijdig zijn. Mensen die graag publiceren kunnen ook bij de Heemkundekring Rosmalen terecht, b.v. voor hun samengestelde kwartierstaten, geneagrammen, stamreeksen, gezinslijsten, bewonerslijsten, biografieën van bekende personen, enz., welke dan in ons tijdschrift 'Rosmalla' zouden kunnen worden opgenomen.

Vanzelfsprekend kan men het beoefenen van genealogie geheel op eigen houtje doen, maar misschien is het samen iets doen in groepsverband nog aantrekkelijker. Wellicht is dan de Werkgroep Ondersteuning Genealogie en Heraldiek iets voor U (zie onder Werkgroepen). Mogelijkheden daartoe zijn dan o.a. het beleggen van speciale bijeenkomsten, zoals: het verkregene samen rubriceren; het houden van op genealogie gebaseerde lezingen; het samen naar genealogische dagen gaan; interviews houden en vastleggen; met groepsfoto's e.a. foto's naar oudere bewoners gaan; inloopavonden voor genealogen op touw zetten; enz.

De weergegeven teksten verwijzen naar boeken en fiches welke in het Stadsarchief (tegenover de Arena) en/of in het BHIC (De Citadel) te Den Bosch aanwezig en raadpleegbaar zijn.

Bevolkingsregister Rosmalen
Bevolkingsregistratie Gemeente Rosmalen
DTB's Rosmalen (versie 2012)
Genealogieën


CD "een Bevroren Moment een Flonkering van de Tijd" - 2002

BevrorenMomentenkl
CD "een Bevroren Moment een Flonkering van de Tijd"
Uitgever: Stichting Gedachteniskapel Rosmalen - 2002

Naam Afspelen Duur
De Klok van de Gedachteniskapel
0:15 min
Introductie
Hans Breuer

3:02 min
Kerstliedje
Carillon Heilige Lambertus

0:38 min
Kerstmedley: Wij komen tesamen, We wish you a mary Cristmas, O kindeke klein, White Christmas, Hoe leit dit kindeke, De herdertjes lagen bij nachte & Jingle bells - Muzikanten van verschillende carnavalsclubs
Muzikanten van verschillende carnavalsclubs Rosmalense Kerstkapel

4:47 min
Kerstliedje
Carillon Heilige Lambertus

0:55 min
De Herderkes
't Gesprek van de herderkes op de Driesprong - Henk Gloudemans en Bert Kerkhof

2:01 min
Kerstliedje
Carillon Heilige Lambertus

0:43 min
Kerstmedley: The First Noël, Hark, The Harald Angels Sing & Slent Night;
Toeternietoe

5:06 min
Kerstliedje
Carillon Heilige Lambertus

0:51 min
Er is een kindeke geboren
Zanggroep Trug nor Vruuger

2:28 min
Kerstliedje
Carillon Heilige Lambertus

1:40 min
Kirië
Rosmalens Mannenkoor

3:02 min
Kerstliedje
Carillon Heilige Lambertus

0:55 min
Napoli
Da Capo o.l.v. Dhr. J. Pennekamp

3:16 min
Kerstliedje
Carillon Heilige Lambertus

0:43 min
Maria die zoude naar Betlehem gaan
Trug nor Vruuger

1:58 min
Kerstliedje
Carillon Heilige Lambertus

0:35 min
La huida
Rosmalens Mannenkoor

3:34 min
Kerstliedje
Carillon Heilige Lambertus

0:54 min
Introductie Steven Tibosch
1:03 min
Lied voor Steven Tibosch
Verteller: Cor Swanenberg, Zang: Lya de Haas & Muziek: Hennie Korsten

1:53 min
Introductie Hein Creij
0:35 min
Lied voor Hein Creij
Verteller: Cor Swanenberg, Zang: Lya de Haas & Muziek: Hennie Korsten

2:00 min
Introductie Dorus van Helvoirt
0:39 min
Lied voor Dorus van Helvoirt
Verteller: Cor Swanenberg, Zang: Lya de Haas & Muziek: Hennie Korsten

2:36 min
De Klok van de Gedachteniskapel
0:14 min

CD "Brabants dichtwèrk en vertelgrèij" - 2006

MiDeMuziekMee  


Brabants dichtwèrk en vertelgrèij

Gedichten èn verhalen van Cor Swanenberg - 2006
Uitgeverij Silvox Schrievers serie
SIL 155

 

Naam Afspelen Duur
Te goeier traow
Brabants dichtwerk

1:33 min
Engelkes
Brabants dichtwerk

1:34 min
Alle zeege kùmt van bove...
Brabants dichtwerk

1:13 min
Pèt
Brabants dichtwerk

0:55 min
Goei doel
Brabants dichtwerk

0:26 min
Damesfiets mi vrijwiel èn reflèkter
Brabants dichtwerk

1:14 min
De guld
Brabants dichtwerk

0:29 min
Winterwende
Brabants dichtwerk

1:05 min
Zwaonezang
Brabants dichtwerk

1:06 min
E'k òn 't vurjaor denk
Brabants dichtwerk

1:19 min
D'n harde weg
Brabants dichtwerk

0:53 min
Petunnekes
Brabants dichtwerk

0:26 min
Haoneklótjes
Brabants dichtwerk

0:31 min
Wè'k nog efkes zegge wil...
Brabants dichtwerk

1:59 min
Vurraf
De avonturen van Klaas van Bètte

1:04 min
Bruin ùit 'n bus
De avonturen van Klaas van Bètte

6:20 min
Ons schónste woord...
De avonturen van Klaas van Bètte

5:30 min
Zondag zonder zeegen
De avonturen van Klaas van Bètte

6:16 min
Teek toe
De avonturen van Klaas van Bètte

8:58 min
P.R.
De avonturen van Klaas van Bètte

4:42 min
Hooge nood
De avonturen van Klaas van Bètte

6:30 min
Dutseldooze
De avonturen van Klaas van Bètte

7:27 min

CD "Ut Is Rosmalen Waor Ik Van House" 1997

Kletskl
CD "Ut Is Rosmalen Waor Ik Van House" - 1997
KLÈTS! - Herman Hubers, Kees Noppen, Ger Nijkamp en Joep van der Plas

December 1997 kwaomen ûn aontal oud-diskjokkies van ût Rosmalens carnaval bij elkaor om iets te bedenken vûr ut 33-jarig bestaon van 't carnaval in Rosmalen februari 1998.
Al praotende kwaomen ze er achter dat ze allemaol ut zellufde probleem kende; op d'n orginele 1964 ûtvoering van 't Rosmalens volkslied ('M'n Eigen Dörpke') viel nie te hossen mè d'n carnaval.
Daor is nou verandering in gekomme; ze gingen urst naor d'n kapper en daorna d'n studio van Hennie Korsten in en makte dit fántástiese plaotje!

Naam Afspelen Duur
Ut Is Rosmalen Waor Ik Van House
Millenium-Reddie-Miks

4:08 min
Ut Is Rosmalen Waor Ik Van House
Karaoke-Miks

4:09 min
M'n Eigen Dörpke
Jo van Hoof met 'De Hofkapel" en Dubbel Zes

4:13 min

LP "Boerrejonges Krintemik" - 1982

boerrejongeskrentemik200

LP "Boerrejonges Krintemik"

Cor Swanenberg e.a.

Boerrejoges

D'n Ao-kant: 't Gistelijkèn gisteg grèij

Naam Afspelen Duur
Boerrejonges Krintemik
Linnegoewd - (Henk Verhagen, èige komp'zisiej!

2:12 min
Gistekijke zinniejzegsels
1:55 min
Koffiejklèts (ons durske)
1:04 min
Groo:t Licht
1:30 min
't Boerke öt Lisse
(trad.) Linnegoewd (Zang: Ans, Nèlleke, Jan en Cor)

2:03 min
Zalige zegsels
2:04 min
Krint
0:35 min
Heineken, Dommelsch, Bavaria
0:54 min
Ik wó zó gèire nog 's efkes
Jan Steenbergen - Koor: 't Pr'bere wèrd - Accordeon: Gerrie v.d. Burgt, piano: Cees Jonker - gitaar: Paul Rutten

4:51 min
Uurste hullep
0:23 min
Mitte wend meej
0:30 min
K'ntakt
0:32 min
Aander Aandermansspreuk
2:08 min
D'n blééje mònikamins
(Trad.) Linnegoewd

1:37 min

D'n Dommelkant: Boerregoewd

Naam Afspelen Duur
Dunges drèijke
Linnegoewd èn Ad de Laat (Meziek: André Riether, arr. Linnegoewd)

1:29 min
Op zoo:d (same)
2:25 min
Bón-apart
2:27 min
Balkums grèijke
Linnegoewd (Meziek Jan Brands, èige komp'zisiej!)

1:20 min
Gerakt
1:34 min
Op wèirde geskat
0:49 min
Goei doel
0:26 min
't Boerke van Ballekum
(Trad.) (Zang: Jo Klerkx - Koortje: Harrie Tibosch, Sjef van Schalen, Jan van Eck en Theo van Helvoort - Gitaar: Paul Rutten)

4:53 min
Kèijkatteliek
1:19 min
Pleejtrubbels
2:56 min
Boerrezinniejdinger
2:22 min
Èige-wijs
Linnegoewd (Meziek: Jan Brands, èige komp'zisiej!)

1:58 min

Genealogieën

boek01kl

Genealogie van de familie De Werd,

1973 (eerste korte versie) en 1996 (uitgebreid en rijkelijk geïllustreerd)
Er zijn slechts 20 exemplaren uitgebracht

Bijlage nummer 3 is voor de familie Dekkers apart gebundeld onder de naam 'De Dekkersen en de Bekkersen, rondom Sjef Dekkers en Sisca Bekkers', 1996

Aanvullingen stamboom Familie de Werd, 2001
Er werden slechts 10 exemplaren van dit boekje aangemaakt.

boek02kl

Henk de Werd

En de naam is ………… Hoedemakers, 2000

Boekwerkje over de familie Hoedemakers in Rosmalen. Van dit boekje werden slechts 20 exemplaren uitgegeven.

boek03kl

Henk de Werd

De familie Van Lith, 2000

De geschiedenis van de familie van Lith in Rosmalen en in Berlicum. Van dit boekje werden slechts 25 exemplaren uitgebracht.

boek04kl

Henk de Werd

Bakkerij Verbiesen v/h Bakkerij Van Lith te Rosmalen, 2009

Uitgave door bouwbedrijf P. Hoedemakers & Zn te Hintham – Rosmalen, bouwer van het appartementencomplex D’n Bies.
De verkoop liep via “Het Waare Huis”.
65 pagina’s

CD "Umkèke mi voeten op de stoof -2-" 2010

Umkeke2 Rien2CD "Umkèke mi voeten op de stoof -2- 2010
Uit de bundels 'Umkèke' (1982) en 'Voeten op de stoof' (1987) van Rien van der Sterren
(* 3 november 1939 / † 18 februari 2004) is een selectie gemaakt en bewerkt door zijn broer Gré van der Sterren. Zang: Thera en Gré van der Sterren.

'Es ge umkèkt, Kèkte in 't verleden. 
Dès eigelijk 'n spiegel vur vandaag, 't heden.
Rien van der Sterren

Naam Afspelen Duur
Den hond
Umkèke mi voeten op de stoof -2-

2:40 min
Ons houshouwe
Umkèke mi voeten op de stoof -2-

2:47 min
Men zunde
Umkèke mi voeten op de stoof -2-

3:33 min
Ons Moeke
Umkèke mi voeten op de stoof -2-

2:55 min
Foei
Umkèke mi voeten op de stoof -2-

4:27 min
Den overgang
Umkèke mi voeten op de stoof -2-

2:25 min
Ròsmolle
Umkèke mi voeten op de stoof -2-

4:23 min
Herinnering
Umkèke mi voeten op de stoof -2-

3:21 min
Dierbaar
Umkèke mi voeten op de stoof -2-

3:37 min
Suzanne
Umkèke mi voeten op de stoof -2-

2:29 min

CD "Umkèke mi voeten op de stoof -1-" 2004

Umkeke1 Rien2CD "Umkèke mi voeten op de stoof -1- 2004
Uit de bundels 'Umkèke' (1982) en 'Voeten op de stoof' (1987) van Rien van der Sterren (* 3 november 1939 / † 18 februari 2004) is een selectie gemaakt en bewerkt door zijn broer Gré van der Sterren. Zang: Thera en Gré van der Sterren.

'Es ge umkèkt, Kèkte in 't verleden. 
Dès eigelijk 'n spiegel vur vandaag, 't heden.
Rien van der Sterren

Naam Afspelen Duur
Mussenpaar
Umkèke mi voeten op de stoof

3:31 min
De gedachten van een kettinghond
Umkèke mi voeten op de stoof

3:43 min
Afscheid van de polder
Umkèke mi voeten op de stoof

3:03 min
Be(s)neveld
Umkèke mi voeten op de stoof

3:19 min
De muzikant
Umkèke mi voeten op de stoof

3:41 min
Dankbaarheid
Umkèke mi voeten op de stoof

2:12 min
M'n Brabant
Umkèke mi voeten op de stoof

2:52 min
't Vèrke
Umkèke mi voeten op de stoof

2:25 min
Umkèke
Umkèke mi voeten op de stoof

2:58 min
Zielig
Umkèke mi voeten op de stoof

2:19 min

CD "Ons Rosmalen" 1996

  OnsRosmalen1996kl
Uitgever:
Producenten:
Hoesontwerp:

Stichting Bewaarder Rosmalens Cultureel Erfgoed
Frans van den Bogaard & Herman Hubers
Ger Nijkamp & Wil van Bakel

Ons Rosmalen, ons Rósmòlle.

'Ons Rósmòlle' zal voor velen verbonden blijven aan Jo van Hoof die als Kobus Knol furore maakte in carnavalstijd. Het Rosmalense volkslied, 'M'n èigen dùrpke', geschreven door Toon van Balkum, is ook in die prachtige Zandhazensfeer ontstaan.
Wij houden goede herinneringen aan de zandhazenzittingen, waar Knillus Klippel over Burgers' dierenpark mochten buurten en later ook als 'conifeer' mochten optreden.
Rosmalen was qua oppervlakte altijd al een grote gemeente; tegenover de kerk in Nuland begon zij destijds en wij waren Rosmalenaar, ook al gingen we naar de Nulandse kerk en school. Als je, zoals wij, op een uithoek aan de Oude Baan, ook wel ooit spottend 'Tiejnhutte' genoemd, geboren en getogen bent, heb je wel zeer bijzondere Rosmalense mensen ontmoet in je jeugd. We denken bijvoorbeeld aan Jèntje Jorrizze, de Liebus, Bórtje, Piejt Frot, Drika Pek, Roos Plientjes, Haske Bout, Mina Mèlk, Grarus Kappe, Grèt Vlee, Dillus Verhage, Han de Pruis, Harrie en Mrinus Koek en Bèrt d'n Bùrgt. Mensen die stuk voor stuk verbonden blijven aan boeiende, oude verhalen.
Later hoorden we vooral van kapper d'n Blom, schoolgenoot van Piet Gurtjes, onze vader, prachtige dorpsverhalen, die we schrijvender- en vertellernderwijs met veel plezier doorgaven, ook jarenlang in 't Rósmòles K'tierke. Wij hebben met veel plezier gebuurt voor de ROS bij Rinie Heijmans, Herman Hubers, Riet van Oorschot en Jan Hoofs en het was 'zunt' dat we het op de lange duur niet konden volhouden.
En nu na alle veranderingen - het valt niet mee met terugwerkende kracht alsnog in Den Bosch geboren te zijn - heeft de Stichting Rosmalens Cultureel Erfgoed extra bestaansrecht gekregen, dunkt ons.
'Bleft op oew èige, mooi op oew èige....' zó 'n wèllie wille ònvulle mi 'Bleft mooi gruts op oew èige, want ' dè is 't wèrd! Want 'vur ons waar dè klèin huukske laand, wèl 't schònst van gelijk onderhand.'
Het is een welkome bijkomstigheid dat de opnames bij Session Sound Recordings, de oer-Rosmalense en Brabantvriendelijkste studio, gemaakt werden. Cor Swanenberg.

Naam Afspelen Duur
De Notenboom
Cor Swanenberg, Hennie Korsten & Sjef van Schalen

3:52 min
La Montanara
Rosmalens Mannenkoor o.l.v. Fred v.d. Grint

2:50 min
Die boerderij in Rusmolle
Mari de Bijl & Jan Willem Verhoeven

2:51 min
Vanavond gaan we stappen
CV De Oetelhaozen

2:55 min
Sad Rag
Saxperience o.l.v. Ellen van Geel & Peter Lammers

4:29 min
Dreamboat
Toeternietoe Rosmalen

4:30 min
Straussamüsement
Operettevereniging Rosmalen o.l.v. Ago Verdonschot

8:21 min
Hold on, I'm Coming
Missing One

2:38 min
We gaan naar America
Zandhupkes (Soos Satisfaction)

3:44 min
Twijfels
Big Band 'Big Swop' o.l.v. Fons van Gorp

7:29 min
Trefferslied
De Treffertjes o.l.v. H. de Wit

3:56 min
Blèft op oeuw eige, mooi op oew eige
Ted v.d. Loo & Hofkapel de Zandhazen

3:28 min
Wor kort geleje
Toon, Thea en Caroline van Balkum & Rosmalens Revue Gezelschap

5:43 min
As Torrents in Summer
Vox Una o.l.v. Corry Koreneef

1:54 min
De verzonken stad
Frank & Mirella

4:06 min
Think of Me
The Jumping Strings

2:29 min
ROS Radio-jubileumlied
ROS Radiomedewerkers

4:01 min
Laatste minuten ROS Radio
Jan Rottier, Hans Breuer en Wietse van der Plas

3:48 min

LP "Dees is Rosmolle" - 1980

DeesIsRosmollekl

Tekst en muziek: Toon van Balkum
Arrangementen: Martien Eykemans
Opnamedatum: 8 juni 1980
Opnameplaatst: Café 't Centrum, Rosmalen
Orkest o.l.v. Albert van Nuland
Zang & backinggroep o.l.v. Ad Jansen
Hoesontwerp: Ad v.d. Elzen

Naam Afspelen Duur
Mar toch wil ik heel gère
Toon van Balkum & Thea van Balkum-Pennings

3:04 min
D'n ouwe Lambertus
Marijke Gösgens-vd Boogaard & Jo van Hoof

3:10 min
Ik snap er niks mèr van
Annie Pennings-vd Vliert & Jo van Hoof

5:13 min
Er is niks schooners
Jo van Hoof

2:50 min
Ik heb heimwee naar de Krommenhoek
Joke vd Plas & Jo van Hoof

2:54 min
Het is maar een meisje van alle dag
Jos Vos

2:23 min
M'n eigen Durpke
Jo van Hoof

4:15 min
Brabant
Annie Pennings-vd Vliert & Joke vd Plas-vd Vliert

3:38 min
De Annenborgh
Joke vd Plas-vd Vliert & Jo van Hoof

2:52 min
Daar gaat ie weer
Bert Kerkhof

3:54 min
Wor kort geleje
Toon, Thea & Caroline van Balkum

5:42 min
Houdoe Jan
Joke vd Plas-vd Vliert, Jo van Hoof, Toon van Balkum & Operettekoor Rosmalen o.l.v. Piet vd Sanden

6:45 min

CD "Zandhazenkwek"- 2012

Zandhazenkwek2012CD "Zandhazenkwek 2012"

Naam Afspelen Duur
Ge het m'n hart gestole
Nog Eentje Dan

3:03 min
Gé het
Jeugdhofkapel

2:40 min
Twitterlied
Bende gek

2:45 min
Ge het m'n hart gestole!
Trug Nor Vruuger

3:13 min

CD "Lest Best" - 2009

LestBest  


LEST BEST

Deze CD in 2009 in eigen beheer uitgebracht door Cor Swanenberg

LestBest2

Naam Afspelen Duur
Laand van balkenbrééj èn bier
Lest Best

3:02 min
Dè moete we òn zien te haauwe
Lest Best

3:26 min
Midde zestig
Lest Best

2:55 min
Haauwt dè wiel òn 't drèije
Lest Best

2:14 min
De dèrde fase
Lest Best

3:10 min
Dè mònnikaspulder
Lest Best

4:08 min
Niks bove Brabant
Lest Best

2:14 min
D'n Bosch ia zó schón
Lest Best

4:04 min
't Ujes volkslied
Lest Best

3:24 min
Kèrsmis dur de jorre
Lest Best

2:50 min
Onze vòdder
Lest Best

2:36 min
Gevat Plat
Lest Best

3:56 min

CD "Toon van Balkum op z'n Ròsmòlle's" - 2003

TNVkl 'Trug nor Vruuger' werd in 1983 opgericht door Antoon van Balkum (*18 augustus 1928 / †3 januari 1988) en Tiny van Griensven (*16 april 1941 / †14 september 2012) en heeft inmiddels tot ver over onze dorpsgrenzen grote bekendheid gekregen. "Ter gelegenheid van ons 20-jarig bestaan hebben wij gemeend onze eigen 'Toon' van Balkum in 2003 te memoreren door het uitbrengen van deze CD. trugnorvruugerkl
ToonVanBalkum2
Toon van Balkum

Al deze liedjes zijn geschreven door Toon van Balkum en live
en in eigen beheer van 'Trug nor Vruuger' opgenomen.

Wij wensen u veel luisterplezier toe."
Rosmalen, september 2003, Tiny van Griensven, Voorzitter
TinyVanGriensven
Tiny van Griensven

Naam Afspelen Duur
Onze prachtige polder
Trug nor vruuger

3:01 min
Het carillon
Trug nor vruuger

4:18 min
Ik ben de weg kwet
Trug nor vruuger

5:58 min
Noit zal ik m'n durpke vergeten
Trug nor vruuger

3:21 min
Herinnering
Trug nor vruuger

5:27 min
Er is niks schooners
Trug nor vruuger

2:21 min
D'n ouwe Lambertus
Trug nor vruuger

2:57 min
Zo waar 't vruuger
Trug nor vruuger

2:12 min
Brabant jij bent mijn geluk
Trug nor vruuger

3:18 min
Wor kort geleje
Trug nor vruuger

5:20 min
Hollands pracht
Trug nor vruuger

5:54 min
De Annenborch
Trug nor vruuger

2:43 min
Ik heb heimwee naar de Krommenhoek
Trug nor vruuger

2:39 min
Mar toch wil ik hil gere
Trug nor vruuger

2:53 min
M'n eige durpke
Trug nor vruuger

4:09 min

CD "Ons Rosmalen" 1994

  OnsRosmalen1994kl
Uitgever:
Producenten:
Hoesontwerp:

Stichting Bewaarder Rosmalens Cultureel Erfgoed
Frans van den Bogaard & Herman Hubers
Ger Nijkamp

Rosmalen.
Je bent zonder meer een vreemdeling in Jeruzalem als je nog nooit van deze gemeente, weliswaar groot geworden in de schaduw van 's-Hertogenbosch, doch duidelijk een dorp met een eigen karakter, cultuur en taal, gehoord hebt. Rosmalen werd alom bekend als een ellendig land, 's winters in het water en 's zomers in het zand, al is dat dan al heel lang geleden. In de tweede wereldoorlog voedde het dorp "z'n ège", waarbij zeker niet alles 't daglicht kon verdragen. Ruim 10 jaar bouwt Rosmalen, via de Triathlon, aan zijn gezondheid en haalt daarmee duizenden en duizenden mensen op de been.
Ook op muzikaal terrein staat Rosmalen zijn mannetje. De gemeente kende en kent nog steeds vele bands. Diverse gezelschappen brachten hun muzikaal produkt reeds op een singeltje uit. OJC, Drumband Hintham, de Treffers en Dubbel Zes zijn daar treffende voorbeelden van. De eerste LP werd op de markt gebracht door het Rosmalense Revuegezelschap. In 1986 startte ROS Radio met het R'smolles K'tierke, dat door toedoen van prominenten als Cor Swanenberg, kapper Willem v.d. Donk, Henk de Werd, Rien v.d. Sterre, Cor Gloudemans en Driek van Grette aan de ene zijde van de tafel en Rini Heijmans, Riet van Oorschot, Herman Hubers en Jan Hoofs aan de kant overbekend werd. De begintune, een deel van het Rosmalens volkslied, werd de smaakmaker en bij ROS Radio kwam er steeds meer vraag naar Rosmalense muziek in het algemeen en ons plaatselijke volkslied in het bijzonder. Voldoende redenen voor Herman Hubers, Frans van den Bogaard, Fred Claasen, Tonnie van Balkum, Hennie Korsten en Tony Bodar om aan de slag te gaan. Het resultaat, de eerste Rosmalense CD, ligt thans voor U. Het is een disc waar Rosmalen trots op mag zijn. Ongetwijfeld zal hij in Rosmalen en wijde omgeving zijn plaats weten te vinden. Veel luisterplezier. Henk de Werd.

Naam Afspelen Duur
M'n eigen durpke (1964)
Jo van Hoof met De Hofkapel en DubbelZes

4:15 min
Stompin' at the Savoy (1994)
All People's Music Band

2:14 min
Cha-la-la, I need you
The Shuffles

3:20 min
Grote Potpourri (1994)
De Hofkapel de Zandhazen

4:32 min
Supercalifragilisticexpialidocious (1994)
De Mini-Meierij

1:48 min
Swinging Mr. Linkce (1994)
Seniorenorkest Da Capo

3:52 min
Don't you know I love You (1986)
Big Sjef & The Hurricane Rollers

2:45 min
Children of Sanchez (1994)
Muziek/Showkorps Muziekvereniging St. Cecilia

2:39 min
M'n eigen durpke Meezingversie (1994)
Rosmalens Revue Gezelschap & Hennie Korsten

4:00 min
Mar toch wil ik heel gère (1980)
Toon & Thea van Balkum & Rosmalens Revue Gezelschap

3:03 min
Scarborough Fair (1993)
Vocaal Ensemble DubbelZes

4:03 min
Spanish Rose (1994)
Hennie Korsten & Tony Bodar

4:16 min
The Officer of the Day (1994)
Oetelhaozen

2:32 min
O.J.C. Lied (1985)
Jan van Hirtum & Rosmalens Revue Gezelschap o.l.v. A. Jansen

2:55 min
M'n eigen durpke (1985)
Jo van Hoof met Rosmalens Revue Gezelschap o.l.v. A. Jansen

3:58 min

LP "De Platte Plaot" - 1979

PlattePlaot200

LP "De Platte Plaot van Nilluzze en Nèllekes - 1979

Aaw bereimde Meierijse möpkes
m.m.v. Driek Meziek, Hetty Verkuilen, Mie Katoen

platteplaot2

Naam Afspelen Duur
Driek Meziek spult de Franse Mezuurka: "Doewget nog 'ne keer... 't is toch zó lèkker..."
1:52 min
't Wè èn 't wurrum...
1:08 min
Gevat Plat
2:21 min
Te goeiertraòw
2:28 min
Tuk
1:22 min
Op vréijersvoewte
1:32 min
"Ons Meierijse durske" - Hetty Verkuilen & Mie Katoen
(opgeteekend öt de mond van de 90-jorrege Dina Tibosch-Voets)

3:27 min
Doesje
1:43 min
Engelkes
1:29 min
Kuuske wittere - kappelòntje voeiere
Begelèijd dur Driek Meziek, diej spult aachter bedde kroeselbos "Ik èn Kuus gonge same nor de mèrt"

3:40 min
Nog 'n bietje "gevat plat" um 't af te lere
1:24 min
Èijpel
Driek Meziek spult erres aachte op de geut "d'n Driekusman"

1:07 min
Ons plonspleejke
0:45 min
Verluld
0:53 min
Pèt
0:53 min
De néije stier
1:17 min
Mie Katoen spult: "Jan, 't is Vastelaovend"
0:54 min
Onze vrugere Vastelaovend
(mi gerommel èn gedoetel dur ons Mie)

12:50 min
Driek Meziek spult: Mooi bende niej, lillijk bende niej, knap zedde noit geweest"
1:55 min
Bòs bove bòs
2:20 min
Distinqué of... rècht dur zeej
2:26 min