Heemkundekring

Rosmalen

corona blauw

Helaas is miss Corona nog steeds een allesbepalende factor. Dientengevolge staan al onze activiteiten met fysieke contacten nog steeds op hold en is ons Heemhuis gesloten. Het is helaas niet anders maar ieders gezondheid en welbevinden is natuurlijk ook onze prioriteit en gaat boven alles. Samen komen we hopelijk sterker uit deze moeilijke periode. Laten we elkaar vooral blijven volgen en vertrouwen houden in een mooie toekomst.

Maar dat betekent uiteraard niet dat we helemaal niets doen. Nee hoor, achter de schermen wordt er zeer zeker doorgewerkt. Dat betreft helaas geen activiteiten waar we allemaal aan deel kunnen nemen. Maar wel bezigheden die ervoor zorgen dat onze Heemkundekring steeds beter in de steigers komt te staan. Op bestuurlijk niveau zijn er video-vergaderingen, via de e-mail blijven we alle zaken volgen, en we blijven natuurlijk zichtbaar via Facebook, Instagram, ROS TV-krant en de lokale media. Ook zijn we af en toe te horen op ROS Radio. Op onze website kun je natuurlijk altijd terecht.

Langs deze weg willen wij aan onze leden, die geen machtiging hebben verleend voor een automatische incasso, het dringende verzoek doen om het lidmaatschapsgeld aan ons over te maken. Wij zullen degenen die het aangaat binnenkort ook nog een betalingsherinnering sturen.

Normaliter plannen we onze Algemene Ledenvergadering elk jaar in de maand februari om dan samen met onze leden terug te kijken op het afgelopen jaar. Uiteraard komen er allerlei bestuurszaken aan de orde en maken we een doorkijk naar het nieuwe jaar. En het wordt eentonig maar ook deze activiteit kan nu niet plaats vinden en moet worden uitgesteld.
Bijna dagelijks merken we dat de digitale opslag van het vele beeldmateriaal en andere informatie, maar ook de toegankelijkheid daarvan flink verbeterd moet worden. Op dit moment inventariseren we de problemen waar we zoal tegenaan lopen en wat we eigenlijk nodig zouden hebben om een kwaliteitsslag te maken. We hebben Maarten van Caldenberg bereid gevonden om ons hierbij te helpen.

De tweede film over de 2e Wereldoorlog is gereed. Ook de film over de Binckhorst is af. Daarnaast hebben we een film samengesteld van oude opnames uit 2012 van Peerke Smulders. We gaan deze drie films presenteren zodra de omstandigheden dit toelaten.

Graag brengen we de bevrijdingsfietsroute-app nogmaals onder de aandacht. Absoluut een aanrader om deze route een keer te volgen.

De in het voorjaar van 2020 gestarte cursus Rosmalogie kunnen we, vanwege alle corona perikelen, momenteel helaas voorlopig niet afmaken. De laatste lezingen en excursies zijn doorgeschoven naar het najaar van 2021.

Over onze huisvesting kunnen wij melden dat wij nog steeds contact hebben met Maatschappelijk Vastgoed van gemeente ’s-Hertogenbosch voor mogelijke locaties voor onze Heemkundekring. Om te laten zien hoe hoog de nood is en om meer vaart te maken hebben wij recent een filmpje gepubliceerd. In aanvulling hierop hebben we een werkgroep Huisvesting in het leven geroepen die als opdracht heeft: ‘Het onderzoeken van de behoefte en definiëren van adequate huisvesting, het in beeld brengen van mogelijkheden en locaties’. Om vervolgens aan hand van de bevindingen te adviseren aan het algemeen bestuur. Naast Rien van den Broek bestaat de werkgroep uit Cor ten Donkelaar, Geert Snijders en Wim Trugg.

Gelukkig blijft onze redactie van Rosmalla , ondanks alle beperkingen, er toch in slagen om steeds weer een mooi nummer uit te brengen We onderzoeken hoe we ons periodiek nog interessanter kunnen maken voor een breed publiek. Hiervoor zijn wij op zoek naar schrijfvaardige Rosmalense mensen, die naast de redactieraad, ook artikelen kunnen en willen aanleveren.

In dit verlengde is het alleszins leuk om te vermelden dat er een nauwere samenwerking met ROS TV krant is ontstaan. Onze Facebook en/of Instagram berichten worden ook daar gedeeld.

Eerder berichtten wij al over het boek van Ad van Liempt en wij hopen dat dit boek gretig aftrek vindt en de aandacht krijgt die het verdient.

Natuurlijk is ook onze Heemkundekring voor haar inkomsten voor een groot deel afhankelijk van ledenaantallen en sponsoren. Om ons nadrukkelijker te profileren in de Rosmalense gemeenschap maar ook daarbuiten, hebben we inmiddels een werkgroep gevormd die aan de slag gaat met het maken van een plan de campagne. Dit met het doel leden te werven en sponsoren te verleiden om ons te steunen. In de werkgroep nemen zitting: Cor ten Donkelaar, Harry Heijmans en Wim Trugg.

Verschillende van onze leden hebben zich aangemeld om als vrijwilliger iets voor onze Heemkundekring te gaan doen. Helaas belemmeren corona en zeer zeker de lockdown ons om samen met jullie activiteiten en werkzaamheden op te starten. Het is helaas niet anders. Maar natuurlijk hopen wij dat jullie over ’n tijdje, als er weer activiteiten mogen worden opgestart, nog steeds beschikbaar zijn.

Als u alles heeft gelezen zijn er mogelijk vragen, wellicht heeft u ideeën of opmerkingen. Of nog beter, bent u geïnteresseerd geraakt in onze Heemkundekring Rosmalen. Zoek in dat geval contact met ons en stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met vriendelijke groet,