Heemkundekring

Rosmalen

Nieuwsbrief februari 2023

Vacature voorzitter 

Per mail bent u op 1 februari jongstleden geïnformeerd dat Rien van den Broek op de eerstvolgende algemene ledenvergadering, dinsdag 28 maart aanstaande, zijn functie als voorzitter van Heemkundekring Rosmalen (HkkRm) gaat neerleggen. Dit betekent dat wij op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter.

VoorzittershamerGlobale functieomschrijving:
• Geeft leiding aan HkkRm en is het gezicht van de vereniging
• Maakt deel uit van het algemeen en dagelijks bestuur en zit beide vergaderingen voor
• Zit de jaarlijkse algemene vergadering (ALV) voor
• Stelt in overleg met de secretaris de agenda’s van de bestuursvergaderingen en ALV op
• Vertegenwoordigt HkkRm, zowel binnen de vereniging als naar buiten toe
• Bepaalt mede het beleid van HkkRm en bewaakt dit beleid
• Draagt mede zorg voor een goede in- en externe communicatie

Bent u geïnteresseerd? Stuur ons een e-mail. Kent u iemand die wellicht geïnteresseerd is om voorzitter te worden? Laat het ons ook weten, dan kunnen wij in overleg met u contact met deze persoon opnemen. Wilt u vooraf meer weten? Dan maken we graag vrijblijvend een afspraak met u.

In alle gevallen kunt u een e-mail sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer informatie over Heemkundekring Rosmalen vindt u op onze website: www.heemkundekringrosmalen.nl.


Nieuwjaarsbijeenkomst

Op 8 januari jongstleden was het na drie jaar eindelijk weer mogelijk een nieuwjaarsborrel te houden. De bijeenkomst in Ons Trefpunt Maliskamp was zeer geslaagd en kende een mooie opkomst.

NieuwjaarsborrelFoto: Frans van den Bogaard

De voorzitter gaf een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik naar 2023. Namens het bestuur werden alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet en betrokkenheid en alle leden voor hun loyaliteit.

Door het heffen van het glas werd er geproost op een mooi en gezond 2023.


Vervolg historisch verzamelalbum “Ons mooi durpke”

Er komt een tweede verzamelalbum met plaatjes over de historie van Rosmalen. Voor dit nieuwe album werkt Heemkundekring Rosmalen samen met Local Loyalty Group.

Het project wordt gefinancierd door Jumbo Rosmalen. De historische-plaatjesactie start op woensdag 6 september en zal doorlopen tot eind oktober 2023.

Er is een werkgroep gevormd bestaande uit: Ronald en Antoinette van Grinsven, Nieke Roos, Jo Versteijnen, Tiny Kappen, Wim van Son en Rien van den Broek.

Zij starten binnenkort met de opzet en de indeling van het verzamelalbum. We kunnen putten uit vele duizenden foto’s en vele meters archief.

Jumbo logo
Local Loyalty Group logo
HkkRm_logo.jpg

Schenking KleindierenSportVereniging “Helpt Elkander”
 
KleindierenSportVereniging “Helpt Elkander” stopt na 78 jaar en met 5 schenkingen ging het bestuur, bestaande uit Bart van Gerven, Henk Witlox en Annie van Nuland, op vrijdag 16 december als eerste naar Heemkundekring Rosmalen en daarna naar Sint Jozefoord in Nuland (schenking aan de dieren), De Binckhorst in Rosmalen (schenking aan Stichting Huifbedrijden), Mariaoord (schenking aan het dierenpark) en speeltuin Het Kwekkeltje (schenking voor nieuw blotevoetenpad). Ieder kreeg het mooie bedrag van € 750,00 aangeboden.

Helpt Elkander overhandiging 3b int
Ook de Kinderdagbehandeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft van het bestuur enige tijd geleden bezoek gehad. Zij kunnen hun apparatuur uitbreiden dankzij de gift van € 1.500,00.

Helpt Elkander intOpgericht in 1944 en met 60 leden in de topjaren werd het ledental steeds minder vanwege de zeer strenge regels voor het houden van kleine huisdieren en ook voor het organiseren van meerdere tentoonstellingen. Daarom heeft het bestuur moeten besluiten om te stoppen, met als afscheidscadeau deze mooie schenkingen. “En zo is ons kasgeld toch goed besteed”, aldus voorzitter Bart van Gerven. “Gezien de positieve reacties en blije gezichten is het overal zeer goed terechtgekomen.”

ROS TV-Krant was uitgenodigd om de schenkingen vast te leggen: https://ros-tvkrant.nl/2022/12/18/mooi-gebaar-van-ksv-helpt-elkander/.

Als tegenprestatie maakt de werkgroep Film van Heemkundekring Rosmalen een kort historisch filmpje van KSV “Helpt Elkander”. Tevens worden historische documenten en attributen opgenomen in de collectie van Heemkundekring Rosmalen.

Tekst en foto’s: Ted van der Loo voor ROS TV-Krant 

Uitwisseling Heemkundekring Nuland

Al jarenlang is er een warme band tussen de inwoners van Rosmalen en Nuland. De dorpsgrenzen zijn in het verleden een aantal keren gewijzigd en er zijn diverse huwelijken voltrokken tussen inwoners van beide plaatsen.

Recentelijk hebben beide Heemkundekringen besloten om wat vaker met elkaar informatie uit te wisselen en bijeenkomsten te organiseren.

Op dinsdag 18 april geeft Mike van Venrooij een lezing over de Tweede Wereldoorlog in Nuland, met links naar het gebeuren toen in Rosmalen/Kruisstraat. De avond is in De Meent en leden van onze Heemkundekring zijn dan ook van harte welkom.

In oktober organiseren wij een avond en zijn de leden van Nuland bij ons van harte welkom.

Meer informatie volgt nog.
Medewerkers gezocht voor Bidprentjeswerkgroep

We zijn druk bezig om onze nieuwe database in BrabantCloud op de zetten en dat is best een omvangrijk werk. Ook de Bidprentjes krijgen daar een plek.

Als aanvulling voor de Bidprentjeswerkgroep zoeken we daarom nog een aantal vrijwilligers om ons te helpen om de al naar de nieuwe database gemigreerde bidprentjes te controleren en met ontbrekende gegevens aan te vullen. U kunt dit op woensdagmiddag in de Heemkamer komen doen, maar ook gewoon vanuit huis op uw eigen computer of laptop.

We instrueren u natuurlijk vooraf wat u precies moet doen. Daarvoor hebben we een instructiesheet samengesteld met alle mogelijke aan te passen gegevens, waardoor e.e.a. op een eenvoudige wijze te doen is.

Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitnodiging ALV

ALV 

Het bestuur van Heemkundekring Rosmalen nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering. 

Datum: dinsdag 28 maart 2023, aanvang 20.00 uur
Locatie: Heemkamer Perron 3 Ingang B

In ons Heemhuis kunnen we vergaderen met een gelimiteerd aantal leden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om vóór 14 maart 2023 te berichten dat u de vergadering wilt bijwonen.

U kunt uw aanmelding sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

U kunt uw aanmelding ook schriftelijk sturen naar Heemkundekring Rosmalen, Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen. Onze brievenbus is bij Perron 3 (ingang B).

Indien nodig wijken we uit naar een grotere locatie. Leden die zich hebben aangemeld, brengen wij hiervan tijdig op de hoogte.
Agenda

  1. Opening
      Vertoning van het nieuwe tijdstuk: Fort Blauwe Sluis
  2. Verslag van de laatste Algemene Ledenvergadering d.d. 29 maart 2022
  3. Jaarverslag 2022
  4. Financieel jaarverslag 2022
  5. Bevinding Commissie van Toezicht 2022, benoeming nieuwe Commissie van Toezicht (voorheen Kascommissie)
  6. Goedkeuring van het financieel jaarverslag 2022
  7. Decharge van bestuur voor het gevoerde beleid in 2022
  8. Begroting 2023
  9. Vaststellen gewijzigde Statuten en Huishoudelijk Reglement
10. Vooruitblik 2023 en verder
11. Rooster van aftreden en benoeming bestuursleden
12. Rondvraag
13. Sluiting

De vergaderstukken zijn vanaf dinsdag 14 maart 2023 op te vragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contributie

Omstreeks 21 maart worden de contributies afgeschreven van de leden die een automatische incasso hebben afgegeven. Wie dat niet heeft gedaan, ontvangt een nota.