Heemkundekring

Rosmalen

Het bestuur van Heemkundekring Rosmalen nodigt haar leden uit voor bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 18 februari 2020 om 20:00 uur

FVB 8168De vergadering wordt gehouden in de Heemkamer, Hoff van Hollantlaan 1R te Rosmalen.
(Perron-3, ingang B, eerste verdieping)

Op de agenda staan o.a. het jaarverslag 2019; het financiële verslag 2019; de begroting 2020;, het vaststellen van de contributie voor 2021; het voorstel aanpassing organisatie; het aftreden en benoemen van bestuursleden en een vooruitblik 2020.

Namens het bestuur Heemkundekring Rosmalen
Rien van den Broek, voorzitter

Bekijk en download de agenda en jaarverslag 2019

AgendaJaarverg2019 250 Jaarverslag2019 250