Heemkundekring

Rosmalen

Dorpswapen, dorpsvlag en volkslied van Rosmalen

Het Rosmalens dorpswapen

dorpswapen
De omschrijving van het dorpswapen van Rosmalen,
(vastgesteld bij raadsbesluit van 18 maart 1999) luidt:

"In azuur een ploeg van goud, boven vergezeld van een schild van zilver, beladen met een vierblad van keel."

De Rosmalense dorpsvlag

vlag ani
De omschrijving van de dorpsvlag voor Rosmalen,
(vastgesteld bij raadsbesluit van 8 juni 2000), luidt:

"In wit een rood (Scandinavisch) kruis waarvan de armen van 1/5 vlaghoogte; in de vluchttop en in de vluchthoek een rode baan van 1/5 vlaghoogte en 7/15 vlaglengte; op de scheiding van broeking en vlucht een witte schijf rakende de snijpunten van de kruisbanen; in het midden van het broektopkanton een rood Maaslands vierblad (gevormd door vier lindebladen om een knop) van 7/20 vlaghoogte."

Het Rosmalens volkslied

Het Rosmalens Volkslied "M'n eigen Durpke" werd gecomponeerd en geschreven in 1953 door Antoon van Balkum
(* 18 augustus 1928 / † 3 januari 1988).

Al voor de optredens in het openbaar (o.a. in de Revue 'Houdoe Jan' van 1979), alsmede via de uitgebrachte langspeelplaten en cd's (o.a. 'Ons Rosmalen' 1994, geproduceerd door de Stichting Rosmalens Cultureel Erfgoed; hier te beluisteren) werd dit lied het meest bekend in de vertolking door Toon's zwager Jo van Hoof (* 30 november 1930 / † 9 februari 1993).
(Voor meer informatie zie op deze website: Rosmalla 50 – jaargang 13, nummer 3, september 2003.)

M’n eigen Durpke

’t Is Rosmalen, waor ik van houw.
M’n eigen durpke, dè blèf ik trouw.
De minsen zèn daor allemaol precies gelijk
(was ’t mar waor).
Ze kennen allemaol mekaar, èrem of rijk.
In ons mooi durpke, doar wil ik leven.
M’n eigen durpke dè stao steeds bovenaon.

Ik kom, ge zult ’t zelf wel zien,
Mar ut ’n boeren plaots.
Ik ben al dik wijt weg geweest.
Ben mistal buitengaots.
Mar waor ik ok oit kommen zal
Of waor ik oit mag gaon,
M’n durpke zal steeds vurop staon.
Daor kunde van op aon.

t Is Rosmalen, waor ik van houw.

Ons durpke is de moiste plaots,
Die ik oit heb gekend.
Daor is noit gin onenighèd.
Dè is tur onbekend.
We houwen meer van kermispret,
Van dansen en van bier.
De feestmuts wordt dan opgezet.
Dan hebben wij plezier.

’t Is Rosmalen, waor ik van houw.

Bè ons in ’t durp daor wil ik hil
M’n leven lang vort zèn.
Op Bruggen of de Krommen Hoek,
De Kattenbosch of ’t Ven.
Bè ons in ’t durp daor stond m’n wieg,
Toen ik ter wereld kwam,
Ik heb er heel veul goeds gekend
En durum houw ik ervan.

’t Is Rosmalen, waor ik van houw.

Volkslied1985kl

ToonVanBalkum
Toon van Balkum

JoVanHoof
Jo van Hoof