Heemkundekring

Rosmalen

“Tradities in Brabant”

image005“Tradities in Brabant”

Jubileumboek Stichting Brabants Heem

Uitgebracht door Brabant Heem met o.a. de medewerking van de aangesloten heemkundekringen en erfgoedverenigingen is het boek “Tradities in Brabant” een waardevol, rijk geïllustreerd boek geworden van 240 pagina’s.

Het boek wordt officieel gepresenteerd bij de viering van het 75-jarig bestaan van Brabants Heem op 20 oktober 2022. De winkelprijs voor het boek is € 25,00. In voorverkoop kost het boek € 20,00, te bestellen nog tot uiterlijk op 30 augustus a.s. via het secretariaat van Heemkundekring Rosmalen.

Het bedrag van € 20,00 graag overmaken op NL53 RABO 0184 5434 44, t.n.v. Heemkundekring Rosmalen, onder vermelding van “Boek Tradities in Brabant”.

Zo spoedig mogelijk na de introductie op 20 oktober a.s. wordt het boek uitgeleverd.