Heemkundekring

Rosmalen

Algemene Ledenvergadering 2020

De Heemkundekring Rosmalen had dinsdag 18 februari 2020 hun jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het Heemhuis in Perron-3.

Op de agenda stond o.a. het jaarverslag 2019; het financiële verslag 2019; de begroting 2020;, het vaststellen van de contributie voor 2021; het voorstel aanpassing organisatie; het aftreden en benoemen van bestuursleden en een vooruitblik 2020.

Bekijk en download hieronder het jaarverslag Bestuur 2019
en het verslag van de Algemene ledenvergadering 2020

Jaarverslag Bestuur 2019 Jaarvergadering2020
        Jaarverslag Bestuur 2019      Algemene Ledenvergadering 2020