Toegankelijkheidsinstrumenten

De Heemkundekring Rosmalen is een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI), die bovendien door de Belastingdienst is aangemerkt als culturele ANBI.

De donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Dit houdt in, dat donaties fiscaal aftrekbaar zijn en dat u uw giften aan de Heemkundekring Rosmalen met 25% mag verhogen (tot een maximum van € 1.250,00).

Klik hier om de ANBI-gegevens van de “Heemkundekring Rosmalen” te bekijken.