Wij zijn van 1 juli 2024 t/m 31 augustus 2024 niet bereikbaar wegens vakantie
Wij zijn van 1 juli 2024 t/m 31 augustus 2024 niet bereikbaar wegens vakantie

Toegankelijkheidsinstrumenten

Naam: “Heemkundekring Rosmalen” verder te noemen “HkkRm”
RSIN of Fiscaal nummer: 816486177
Contactgegevens:
 Heemkundekring Rosmalen
 Hoff van Hollantlaan 1 (ingang B)
 5243 SR Rosmalen
E-mailadres: secretariaat@heemkundekringrosmalen.nl

Bestuurssamenstelling :

 • Giedi Heijmans (voorzitter)
 • Marja Spierings-Voets (secretaris)
 • Wim van Son (penningmeester)
 • Hans Groenewoud (werkveld beheer collecties)
 • Vacature (werkveld activiteiten)
 • Vacature (werkveld educatie en jeugd)

Het beleidsplan:
Om het doel van de vereniging te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Alle personen die actief of geïnteresseerd zijn in de heemkunde in de oude Gemeente Rosmalen en haar directe
  omgeving te verenigen;
 • Het al of niet in groepsverband onderzoeken van heemkundige onderwerpen die betrekking hebben op het genoemde
  gebied;
 • Het houden van vergaderingen, studie-avonden, lezingen, excursies en tentoonstellingen;
 • Samenwerking zoeken en/of aangaan met heemkundige verenigingen uit andere streken van Nederland en
  verenigingen uit eigen omgeving die ter bereiking van het gestelde doel van nut kunnen zijn;
 • Het uitgeven van het periodiek “Rosmalla”.
 • Het uitgeven of doen uitgeven van publicaties over het genoemde gebied.

Het beloningsbeleid:
De Vereniging is gebaseerd op vrijwilligerswerk en heeft geen personeel in dienst: het is een non-profit organisatie. De bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd maar ontvangen een onkostenvergoeding voor eventueel gemaakte kosten.

De doelstellingen:
De HkkRm stelt zich ten doel:

 • Het archiveren, bestuderen en onderzoeken van alle facetten van wat onder het begrip “heemkunde” valt betreffende de
  voormalige Gemeente Rosmalen en haar directe omgeving;
 • Het in brede kring wekken van belangstelling voor de historie van plaats en bevolking;
 • Het publiceren van onderzoeksresultaten en afgesloten studies;
 • Het geven van cursussen over de historie van het werkgebied van de HkkRm;
 • Het waken voor de schoonheid in het betrokken gebied;
 • Uitgeven van het periodiek verschijnend blad “Rosmalla”;
 • Het in standhouden en mogelijk restaureren van het cultureel en industrieel erfgoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Jaar 2023:

 • Presentatie van de videopresentatie: “Vijf donkere jaren”;
 • Prestatie van diverse nieuwe “Tijdsstukken” op de website: “De Driesprong”, “Villa De Duinsche Hoef”
 • Tentoonstelling van de maquette van het oude station van Rosmalen met de daar gestrande Rode Kruis trein aan het
  einde van de oorlog;
 • Deelname aan het jaarlijkse “Komfestival Rosmalen”
 • Archivering van oude gemeentestukken, bidprentjes en foto’s in het archief van HkkRm;
 • Opbouwen van de Database voor Brabant Cloud
  • Fotoarchief
  • Bidprentjesarchief
 • Uitgave van de periodiek “Rosmalla”
 • Realisatie Dorpstraat uit de 50e jaren vorige eeuw in 3D-print, schaal 1:100


Financiële gegevens : Jaar 2019 tot en met 2023: