Wij zijn van 1 juli 2024 t/m 31 augustus 2024 niet bereikbaar wegens vakantie
Wij zijn van 1 juli 2024 t/m 31 augustus 2024 niet bereikbaar wegens vakantie

Toegankelijkheidsinstrumenten

Ad (Broer) van Hoek

In Memoriam: Ad (Broer) van Hoek

Broer van Hoek 500Op 14 april 2022 is Broer van Hoek op 78-jarige leeftijd overleden. In 2016 werd Broer door ziekte getroffen. Jarenlang sloeg hij er zich krachtig doorheen. Eind 2020 ging het niet meer en kwam er een einde aan alle behandelingen. Broer heeft met een enorm doorzettingsvermogen lang gestreden, maar hij bleef tot het laatst positief en behield zijn humor.

Broer is geboren op 28 april 1944. Zijn ouderlijk huis stond in Rosmalen: de boerderij waar nu restaurant Die Heere Sewentien is gevestigd. In die tijd hoorde het gebied waar Broer is opgegroeid bij Maliskamp, hij ging daar ook naar de lagere school.

Na de landbouwschool nam hij het boerenbedrijf over van zijn vader. Een aantal jaren later is de boerderij verkocht en begon Broer een prachtige bloemenzaak, Bloemboetiek ’t Ven. In de wijde omgeving bekend om zijn mooie bloemwerk.

De bloemenzaak runde hij ruim 34 jaar samen met zijn Doortje, die hij in 1965 leerde kennen.

Samen kregen ze 2 dochters, Suzanne en Hellen. Later werd de familie uitgebreid en kwamen er 4 kleinkinderen. Met z’n allen voelden ze zich thuis aan de Venstraat. De kleinkinderen waren alles voor Broer, met vele mooie herinneringen, familievakanties en zeker niet te vergeten alle spelletjes met de kleinkinderen.

Hard werken was Broer niet vreemd, het hoorde er bij. Toch was er ook tijd voor de vele hobby’s en een ruim sociaal leven. Broer genoot van dit alles. Veertig jaar lang was hij wekelijks present bij de Operettevereniging, was hij een welkome gast bij zijn kaartclub en ging hij graag fietsen met vrienden.

2018 Bidprentjes uitzoeken 500Als geboren en getogen Rosmalenaar was hij ook lid van onze Heemkundekring. Broer heeft een grote bijdrage geleverd aan het uitzoeken en verwerken van bidprentjes (zie foto hieronder). Mede door zijn bloemenwinkel kende hij zoveel mensen dat hij bij elk bidprentje wel een verhaal had. Broer was een aardige en fijne collega bij de werkgroep. Ondanks zijn ziekte kwam hij tot het laatst naar de Heemkundekring: hij vond het gezellig en had meteen wat afleiding. We zullen Broer, zijn verhalen, zijn gezelligheid en humor in ons Heemhuis missen.

Het waren niet alleen de bidprentjes. In zijn omgeving ’t Ven bezorgde hij bij onze leden elke kwartaal ons blad Rosmalla. Ook bij evenementen en projecten kon je altijd een beroep op hem doen, voor hand- en spandiensten.

Wij wensen Doortje, de kinderen Susanne met Joris en Hellen met Hans en de kleinkinderen Lotte, Thijs, Babette en Feline heel veel sterkte. Mogen de vele mooie herinneringen aan Broer, vader en opa hierbij een troost zijn.

Namens bestuur, vrijwilligers en leden,
Heemkundekring Rosmalen,

Rien van den Broek,
voorzitter.

Volg ons en deel
X (Twitter)
Visit Us
Follow Me
Instagram