Wij zijn van 1 juli 2024 t/m 31 augustus 2024 niet bereikbaar wegens vakantie
Wij zijn van 1 juli 2024 t/m 31 augustus 2024 niet bereikbaar wegens vakantie

Toegankelijkheidsinstrumenten

Nieuwe website Heemkundekring Rosmalen

Ook de Heemkundekring Rosmalen moet met de tijd mee. Na vele jaren gebruik gemaakt te hebben van onze website werd het tijd om deze te moderniseren en minder storingsgevoelig te maken. Al die jaren is onder de bezielende leiding van Frans van den Bogaard deze website in de lucht gehouden. Er is lief en leed gedeeld met onze vrijwilligers, onze leden en iedereen die daar interesse in had.

Toch werd de stabiliteit een steeds groter probleem. Hierdoor was de site vaak voor langere tijd uit de lucht en waren we als HKKR niet bereikbaar.

We hebben als bestuur Arjan Brons bereid gevonden om het voortouw te nemen in het bouwen van een nieuwe website. Een site die meer gericht is op de huidige tijd en minder storingsgevoelig is. We zijn Arjan hiervoor ook heel veel dank verschuldigd. Zonder hem hadden we nu geen up to date website gehad. De hosting van de site wordt belangeloos geregeld door “de Kwaaijongens” die we langs deze weg daarvoor ook hartelijk willen bedanken.

Ook Frans willen we bedanken voor zijn jarenlange inzet en we hopen dat hij zijn diensten in de vorm van het fotograferen en aanleveren van inhoud voor de nieuwe website nog jaren kan en wil blijven doen.

Als laatste en zeker niet het onbelangrijkste willen we Antoinette  van Grinsven bedanken voor haar tomeloze inzet om de nieuwe website van inhoud te voorzien en zijn we blij dat Antoinette de taak op zich wil nemen om de inhoud van de site up to date te houden.

Als bestuur wensen wij iedereen veel genoegen en leesplezier met onze vernieuwde website.

Volg ons en deel
X (Twitter)
Visit Us
Follow Me
Instagram